Voor ou­ders en ge­zin­nen

Wanneer er kinderen bij MINDCARE in therapie komen betrekken we altijd het liefst beide ouders. Ook al zijn er niet direct opvoedingsvragen ouders kunnen nog altijd bijdragen aan een geslaagde therapie voor hun kind door steunend aanwezig te zijn en door samen met hun kind te snappen welke stappen het kind zet. In de praktijk zien we regelmatig dat vooral één ouder deze rol op zich neemt. In de meeste gevallen is het voor het kind van belang dat ook de andere ouder een zichtbare rol heeft. MINDCARE spant zich in dit een plek te geven.

We willen ouders ondersteunen hun kinderen gezond op te laten groeien. Dit doen we op verschillende manieren. Want ook hier: zoveel gezinnen, zoveel oplossingen. MINDCARE gelooft niet in één instant-oplossing voor iedereen. Wel zijn er vaak algemene delers en is er kennis beschikbaar die veel mensen helpt hun oplossing te vinden.

Mogelijkheden

Als er met één gezinslid een probleem is betekent dit over het algemeen voor het hele gezin een probleem. Iedereen moet zich aanpassen, rekening houden met elkaar en soms brengt dit ook over en weer zorgen, verwijten of teleurstelling. Vaak is het dan ook zinvol met het hele gezin om tafel te gaan in plaats van met enkel één gezinslid. Regelmatig kan één persoon alleen niet tot de verandering komen die het hele gezin samen wel kan.

We kunnen dan kiezen voor systeemtherapie. Het kan ook dat we vooral ouders handvatten geven met hun kind(eren) om te gaan. Soms doen we dit met inzet van video omdat dit op een heel mooie manier zichtbaar kan maken wat er goed werkt in een gezin. Regelmatig zijn dit eye-openers voor ouders. Maar het kan ook zonder video door middel van inzichtgevende gesprekken, opdrachten en oplossingsgerichte ideeën. Soms is dit bij ons op locatie, maar meestal komen onze ouderbegeleiders bij u thuis. Thuis kunnen we het beste inspelen op wat op dit moment de vraag is.

Aanbod

Deel op: