Voor col­le­ga’s en ver­wij­zers

Over MINDCARE

MINDCARE is een kleine organisatie in de jeugd-ggz en basis-ggz voor jong volwassenen. We staan voor persoonlijk contact, flexibiliteit en zorgvuldig aansluiten bij de vraag van de cliënt.

MINDCARE werkt veel met non-verbale therapie omdat – voor iedereen en in het bijzonder voor kinderen – niet altijd in woorden te vatten is waar de pijn zit. Tegelijkertijd is soms juist net wel de cognitieve insteek nodig of brengt een EMDR-traject een doorbraak. We kijken graag zorgvuldig wat nu op dit moment het beste aansluit. We streven ernaar een integraal aanbod neer te zetten en ook steeds te werken vanuit een integrale mensvisie.

We weten dat een kind niet op zichzelf staat, daarom handelen we systeemgericht. Ook wanneer de hulp op het kind gericht is nemen uiteraard de opvoeders – waaronder ook school – een belangrijke plaats in. Naast hulp voor het kind bieden we systeemtherapie, opvoedondersteuning en orthopedagogische gezinsondersteuning.

U kunt naar ons verwijzen voor enkelvoudige diagnostiek. Dit staat altijd in het teken van een handelingsgerichte blik.

Als u naar MINDCARE verwijst bent u verzekerd van:

Verwijzen naar MINDCARE

Bent u een erkend verwijzer (huisarts / jeugdarts) verwijst u dan bij voorkeur via zorgdomein.

Als indicatiesteller van de gemeente kunt u uiteraard een verwijzing sturen via een JW-bericht. Een bericht via het contactformulier en/of daarnaast een eigen aanmelding van de cliënt via ons intakeformulier stellen wij daarbij op prijs. Wanneer wij de verwijzing binnen hebben nemen wij binnen 2 weken contact op met de cliënt voor het plannen van een intakegesprek.

Aarzelt u of een cliënt bij ons op de juiste plek is neem dan gerust contact op om met ons te overleggen. Wij denken graag even met u mee. U kunt ons dan het best even bellen op 06-45182448.

Wilt u een iemand aanmelden, maar bent u geen erkend verwijzer dan kan de cliënt zichzelf aanmelden via het intakeformulier op deze website. Willen jullie eerst meer informatie, maak dan gebruik van het contactformulier.

Een papieren verwijzing kunt u sturen aan ons postadres:

MINDCARE Assen
Overcingellaan 17
9401 LA Assen

Deel op: