EM­DR

Aangeboden in Assen en Groningen en Haren

EMDR als behandeling bij PTSS
(Posttraumatische stress-stoornis)

Vaak lukt het kinderen die iets schokkends hebben meegemaakt dit op eigen kracht te verwerken, maar soms blijven klachten aanwezig. Vaak gaat het dan om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Dit noemen we een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde klachten.

Volgens onderzoek helpt EMDR goed

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat kinderen goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een éénmalige schokkende gebeurtenis, dan zijn kinderen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij kinderen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

EMDR bij MINDCARE

Wanneer er sprake is van trauma kijken we of EMDR een passende methode is. Wanneer er een enkelvoudig trauma is, is dit vaak wel zo. Bij complexere problematiek kan het ook zijn dat een andere vorm van therapie beter aansluit.

Tijdens de EMDR-behandeling denkt het kind terug aan de gebeurtenis, terwijl hij of zij ondertussen wordt afgeleid door bijvoorbeeld een handbeweging van de therapeut. Door die combinatie van het denken en de afleiding worden de herinneringen aan de nare gebeurtenis minder heftig en verdwijnt deze steeds meer naar de achtergrond. Het kind krijgt weer ruimte voor de dingen in het dagelijkse en heeft al minder last van de nare ervaring(en) uit het verleden. Voor meer informatie over hoe dit exact werkt kunt u verder lezen op: www.emdrkindenjeugd.nl

Bij MINDCARE geven we EMDR regelmatig in combinatie met een andere therapievorm, bijvoorbeeld beeldende therapie. De beeldende therapie werkt dan ondersteunend aan de EMDR. Het helpt overweldigende emoties op een behapbare manier te reguleren.
Naast de therapie aan het kind geven we oudergesprekken om ouders te ondersteunen hun kind te begrijpen en te begeleiden tijdens dit proces.

Deel op: