Hart en vi­sie van MIND­CA­RE

Altijd een therapeut die past

MINDCARE bouwt aan zichzelf als Expertise centrum voor integrale jeugd-ggz
Een mens is geen hulpvraag; een mens is een geheel van denken, voelen en zijn.
Er is niet altijd een zelfde oplossing voor een zelfde lijkend probleem. Dat weten we bij MINDCARE. Daarom bundelen we de krachten van verschillende behandelaren, inzichten en methoden.
Zo kan bij de één beeldende therapie precies passen, bij een ander cognitieve therapie en bij weer iemand anders is nu juist systeemtherapie nodig. MINDCARE ziet de diversiteit in de wereld; Pas je niet in een hokje, dan maken we er eentje bij.
MINDCARE luistert goed, kijkt breed en wil altijd een antwoord vinden. Binnen, danwel buiten, onze muren.
We laten geen kind in de kou laten staan, en geen kind mag het idee krijgen dat het te ingewikkeld is om geholpen te worden. Daarvoor zetten we graag een stapje extra.

We kunnen meer dragen doordat we het samen doen
Bij MINDCARE staat de relatie centraal. Dit betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid.
We werken samen als team, en zeker ook samen met onze cliënten. Hulpverleners zijn geen supermensen en kunnen geen cliënten verder helpen zonder het samen te doen met de cliënten. Hiervoor is het van belang dat we open & eerlijk tegenover elkaar staan.
Wij zijn open en eerlijk over wat wij weten, denken en kunnen, we verwachten en hopen dat onze cliënten dit ook naar ons kunnen en durven zijn. Door transparant te zijn en onszelf niet onkwetsbaar te maken nodigen we cliënten uit een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met ons aan te gaan.
Waar ons vermogen en onze middelen tekort schieten zijn we niet terughoudend met hulp vragen omdat we geloven dat we met samenwerken meer kunnen bereiken.  
We richten ons op een gezonde balans van draagkracht en draaglast op alle gebieden voor de cliënten en voor onszelf. 


MINDCARE is een aantrekkelijke (werk)plek
Dit is eigenlijk een vanzelfsprekendheid en een voorwaarde op basis waarvan we goede zorg kunnen verlenen.
Cliënten moeten bij ons veiligheid kunnen ervaren. Medewerkers moeten zich ook veilig voelen om een goede behandelaar te kunnen zijn voor de client.
De behandelaar moet de client en het cliëntsysteem holding bieden. De medewerkers moeten elkaar holding bieden en de organisatie moet de medewerkers holding bieden. Zo kan iedereen in zijn kracht (komen te) staan.

Deel op: