Ou­der­be­ge­lei­ding Mar­te Meo

Aangeboden in Groningen en Haren (jeugd)

Ouderbegeleiding Marte Meo – op eigen kracht

Het kan gebeuren dat je met je kind in een negatieve spiraal terecht komt. Of dat je als ouder het vertrouwen in jezelf bent kwijtgeraakt. Machteloosheid of vermoeidheid spelen je parten.
“Waarom maakt Lieke toch overal zo’n probleem van?”
“Joris kan nog geen minuut alleen spelen!”
“Ik geef maar toe want anders krijgt Omar weer zo’n driftbui”.

Vertrekpunt in de Marte Meo ouderbegeleiding zijn de - in beeld gebrachte – situaties die van nature goed gaan, van je kind en van jou als ouder/ jullie als ouders. Zien is geloven!
Dit brengt ontspanning; en ontspanning is voorwaarde voor ontwikkeling, voor zowel jong als oud 😉.

Samen met jou als ouder wordt gekeken naar de betekenis van het gedrag van je kind. Welke behoefte gaat daar eigenlijk achter schuil?

Wat mist mijn kind in plaats van wat is er mis met mijn kind

En wat vraagt dat van jou/jullie als ouder(s)? Je kind is er niet op uit om het je moeilijk te maken, daarvoor is het veel te afhankelijk van je. Elk kind wil het van nature goed doen en “gewoon” zijn. Als je kind lastig gedrag laat zien, is dat geen onwil, maar onmacht. Net als dat jij je best doet om een zo goed mogelijke ouder te zijn en te stimuleren dat je kind zich optimaal ontwikkelt.

Samen kijken we hoe je je natuurlijke vaardigheden kunt finetunen of uitbreiden. Dat kan gaan over vertragen, (nog beter) afstemmen op de binnenwereld van je kind, over positief leiding geven en (duidelijker) grenzen stellen, of bijvoorbeeld over samen (meer) lol maken.
Vaak kan één bewust ingezette verandering een keten van positieve ontwikkelingen in gang brengen. En daar profiteert niet alleen je kind van maar zeker ook jijzelf. Hierdoor zal je weer beter de positieve eigenschappen van je kind zien en vaker van je kind kunnen genieten.
Marte Meo is Latijn voor ‘op eigen kracht’.

Deel op: